"Poznej a chraň"

24.04.2012 18:45

  Třídění, shromažďování a přetváření odpadových materiálů a jejich nové využívání napomáhá ochraně přírody a životního prostředí. Vede ke skromnosti, hospodárnosti a ohleduplnosti, rozvíjí zručnost, dovednost a fantazii dětí.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět