Pracovní činnosti v 6. třídě

17.12.2014 16:54

 

  Během několika vyučovacích hodin pracovních činností děvčata ze 6. třídy vyrobila zvířátka z odpadové umělohmotné láhve. Stačí jen trochu zručnosti a novinový papír.

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět