Příběhy bezpráví

20.12.2019 10:10

V říjnu jsme se jako třída dohodli, že se zapojíme do projektu „Příběhy bezpráví“ s tématem o sametové revoluci. Abychom získali materiál k projektu, museli jsme najít a poté oslovit pamětníka, který tuto dobu aktivně prožíval. Zavítali jsme do jičínského muzea a tam jsme požádali o pomoc historičku paní Mgr. H.Fajstauerovou, která nám dala kontakt na pana PhDr. J. Novotného. Pana Novotného jsme kontaktovali a požádali ho o besedu na naší škole. Pan Novotný nakonec souhlasil.

Dne 18.11.2019 proběhla daná beseda. Nejprve se celá škola sešla v tělocvičně, kde jsme si připomněli 17. listopad 1989, zde pan Novotný promluvil k celé škole, o svých zážitcích z daného dne a poté jsme se společně s ním přesunuli do třídy. Zde jsme společně s druhou osmou třídou nejprve zhlédli film 1989: z deníku Ivany A., který popisoval život studentky 4. ročníku střední školy Ivany A. v průběhu roku 1989. Po skončení filmu došlo k samotné besedě, ve které nám pan Novotný velmi poutavě vyprávěl o jeho životě v komunistickém režimu, o jeho zážitcích z 17.11.1989, o své profesi učitele v době režimu. Velmi nás zaujala jeho zkušenost s kolegou, o kterém později zjistil, že na něj donášel Státní bezpečnosti.

Celý den byl pro nás velmi inspirativní.

                                                                                  Žáci 8.B ZŠ Poděbradova

 


Více zde: https://www.3zs.jicin.cz/news/a30-let-sametove-revoluce/

 

Fotky

—————

Zpět