Příběhy našich sousedů

30.09.2020 18:50

"Příběhy našich sousedů" je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum určený pro žáky 7. – 9. tříd základních škol, popřípadě pro studenty škol středních. Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století. Děti se v rámci projektu na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Na základě osobního setkání zpracují osudy a vzpomínky pamětníků, kteří žijí v jejich sousedství.

     Náš tým ve složení Zuzka Bílková, Nela Malínská, Marek Bajer, Kryštof Kříž a Matěj Malach se vypravil vyzpovídat paní  Mgr. Dragu Zlatníkovou. Když v listopadu loňského roku otvírali branku před jejich domem v Jičíně na Letné, netušili, jaká tajemství tohoto domu a jejich majitelů na ně čekají. Po tříhodinové návštěvě odcházeli ohromeni vzpomínkami a životními zážitky paní Zlatníkové a také si odnášeli audionahrávku celého rozhovoru a spoustu dokumentů a fotografií ilustrující její pestrý život.

     Největší dojem na nich zanechalo líčení tragické události, ke které došlo 7. září 1968 nedaleko domu Zlatníkových a které byla paní Zlatníková přímým svědkem. Žáci se rozhodli, že právě tato událost se stane ústředním motivem jejich videoreportáže s názvem „Střípky ze života učitelky, básnířky a překladatelky Mgr. Dragy Zlatníkové“. Poté následovalo tříměsíční období plné práce zahrnující sepsání životopisu paní Zlatníkové, sestavení bibliografie jejich knih, návštěvu archívu, přípravu fotografického materiálu, videonahrávek, dokumentů, hudby a scénáře pro vznikající film a rovněž i přípravu materiálů na prezentaci.  Zuzka dokonce nakreslila úžasný komiks zachycující události na Letné.  

     Závěrečná březnová prezentace se však z důvodu covidové karantény nemohla konat a byla přesunuta na 23. září 2020. V tento středeční podvečer ožily ve Valdštejnské lodžii příběhy pamětníků, které zde prezentovalo pět týmů žáků jičínských škol a mezi nimi samozřejmě i ten náš. Svého úkolu se naši žáci  zhostili na výbornou, o čemž svědčí slova chvály od poroty i z řad publika. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

     V rámci projektu se žáci naučili mnoho praktických technických dovedností, získali však také dovednosti sociální – umění komunikovat a spolupracovat v týmu, schopnost nést odpovědnost za společnou práci, navázat kontakt s pamětníkem či empaticky naslouchat jeho vyprávění. Předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže inspirovat tak jako vyprávěný příběh.

                                                                                      J. Grohová

 

Výsledky celoroční práce všech jičínských týmů (ale hlavně toho našeho – životopis, bibliografie, komiks, film, fotky) si můžete prohlédnout zde.

 

Fotky z realizace projektu si můžete prohlédnout zde.

—————

Zpět