Příprava projektu: Zpátky ni krok!

16.10.2009 09:01

 

    Stará moudrost praví, že ten kdo nezná historii, nemůže rozumět přítomnosti. A jelikož se v naší společnosti zapomíná i na minulost nedávnou, přišla skupinka sestávající z ředitele muzea, archivářky a dvou učitelů s návrhem, jak originálním způsobem připomenout mladé generaci období reálného socialismu. Důvod je nasnadě – v listopadu tohoto roku uplyne již celých dvacet let od pádu komunistické totality v naší zemi. Jedna generace už zatím odrostla a zdá se, že už to snad ani není pravda, že před dvěma desítkami let nebylo možné říkat a psát, co si člověk myslí, cestovat do Rakouska a Německa byl velký problém a školy byly ideologickým nástrojem komunistické propagandy. Projekt získal charakteristický název Zpátky ni krok!

    Nápad, jenž našel v našem městě širokou odezvu, chce probudit paměť veřejnosti a nabídnout zejména školní mládeži informace k době, ve které vyrůstali jejich rodiče a žili a pracovali jejich prarodiče. Projekt obsahuje zajímavé návrhy ve stylu zážitkové pedagogiky. Žáci si prožijí jeden den socialistické školy (čtyři vyučovací hodiny v dobově vyzdobených učebnách) a na Valdštejnově náměstí jičínské školy předvedou některé typické předrevoluční aktivity. Uvidíme ukázku spartakiády (připravují žákyně III.ZŠ), slib Jiskřiček, módní přehlídku ze 70. a 80. let a další. Na arkádovém nádvoří připraví žáci se svými učiteli tématickou výstavku, kde budou prezentovat výsledky svých prací (nasbírané informace o inkriminované době, fotografie ze „socialistického“ Jičína a okolí…). Jistě přínosný může být také rozhovor žáků s rodiči a prarodiči, od kterých budou školáci v rámci jakéhosi malého „výzkumu“ sbírat informace o poměrech v naší vlasti před rokem 1989. Na tomto místě prosíme rodiče našich žáků, aby pomohli svým dětem se shromažďováním dobových materiálů. Na závěr této stručné zprávy bychom chtěli pozvat rodiče žáků naší školy na středu 11. listopadu na Valdštejnovo náměstí, kde krátce po poledni představí jičínské školy své příspěvky k projektu Zpátky ni krok!

 

 

 

A jak se na tento projekt připravují žáci 9. tříd?

    Zpětný krok? Oslava 20. výročí sametové revoluce, která byla 17. listopadu roku 1989. Dívky budou naši školu reprezentovat nacvičenou spartakiádou. Zkusíme si jak probíhala branná výchova.

                                                                                                 Jan Dvořák

 

    Projekt se bude konat 11.11.2009. Do školy přijdou novináři a budou si fotit naší školu. Ten den by měli všichni přijít v tehdejším oblečení. Učitelé nás budou učit tak jak se učilo před tím. Také si vyzkoušíme jaké byly hodiny ruského jazyka.

                                                                                                Veronika Pokorná

                                                                         

    Na začátku letošní roku, nám bylo řečeno, že se budeme stejně jako ostatní školy v Jičíně podílet na projektu „Zpátky ni krok“.  Tento projekt je výročím dvaceti let od pádu komunismu. My žáci budeme do listopadu přinášet matriály zdobit třídy a všelijak se připravovat na den 11. Listopadu. Pak přijdeme dobově oblečení, budeme se učit jen 4 hodiny a půjdeme na náměstí, kde každá škola vystoupí s nějakou typickou scénou. Naše škola má připravenou spartakiádu, jiná prý módní přehlídku s modely osmdesátých let apod. V rámci tohoto projektu také máme dotazníky a ptáme se rodičů jak žili. Asi nejvíc se těšíme na scénky a volné vyučování.                    

                                                                                               Anna Štolcová   

  

Pro projekt „Zpátky ni krok“ jsme zatím moc neudělali. Ale už se shromažďují různé věci jako: staré oblečení, časopisy, různé odznaky z doby totality. Každý ve třídě má nějaký úkol jak vyzdobit třídu. Různé nástěnky s tématy jako: móda 80tých let a další. Také cvičíme Spartakiádu s druhou devátou třídou. Už ji máme hotovou, ale pořád je co pilovat. Moc nás baví ji nacvičovat, ale kdyby to bylo jako dříve, že se muselo, to by mě nebavilo. Takhle si alespoň užijeme srandu a můžeme také nahlédnout do té doby. Docela se těšíme. Bude to pro nás zase něco nového a užijeme si to. 

                                                                                            Barbora Petržilková                                      

—————

Zpět