Přírodovědný kroužek ŠD

27.11.2017 08:44

Během schůzek přírodovědného kroužku jsme již objevovali mnohé zajímavosti přírody. Lovili a pozorovali jsme nejrůznější živočichy, učili jsme se je pojmenovat a mnoho dalšího. Kromě živočichů, jejichž „fotoatlásek“ jsme si založili, samozřejmě poznáváme i rostliny. Každý z členů kroužku má k dispozici spoustu pomůcek, které nám pomáhají přírodu zkoumat. Jednou z nich je i Klíč k určování stromů, s jehož pomocí jsme poznávali stromy podle jejich listů a jehličí. Všichni malí přírodovědci jsou obratnými odborníky, kteří tuto výzvu zvládají s přehledem.

Počasí končícího podzimu sice již příliš nepřeje průzkumům v přírodě, ale o zábavu u nás stále není nouze. Uvidíme, co nás po vzdušných hrátkách čeká příště. Fota zde.

—————

Zpět