Projekt „ Třicet let od pádu komunismu ”

18.11.2019 19:23

V rámci výuky dějepisu se žáci 9. třídy zapojili do projektu, jehož podnětem se stalo  30. výročí sametové revoluce. Nejprve navštívili výstavu Listopad 89 v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Historička Mgr. Fajstauerová jim přiblížila průběh listopadových událostí v Jičíně. Vedle písemných informací na výstavě nechyběla celá řada dobových snímků zachycující manifestace na tehdejším Gottwaldově náměstí, generální stávku a pozdější setkání ve Sportovním areálu 4. 12. 1989.

Po těchto úvodních faktech se žáci pustili do pátrání sami. Vyptávali se svých rodičů a prarodičů, jak  vnímali oni tehdejší totalitní režim a jaké vzpomínky si uchovali na revoluční dny  a jejich atmosféru. Součástí jejich prezentace byly i ukázky dobových materiálů, jako je třeba občanský průkaz nebo vojenská knížka. Největší úspěch však u spolužáků sklidil psací stroj a maska určená k ochraně proti zbraním hromadného ničení.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět