Projektový den Poznáváme svět podle brambory

15.12.2020 09:50

V tomto projektovém dni jsme bramboru zapojili do matematiky, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností.

Pracovali jsme ve dvojicích a ve skupinách, den jsme si hezky užili.

Babáková Alena

 

Fotky

 

—————

Zpět