Projektový den – Svatý Martin 2. a 3. třídy

16.11.2022 08:41

    V pátek 11. 11. jsme netrpělivě vyhlíželi Martina na bílém koni. Celý den jsme věnovali tomuto svátku. Na začátku jsme si pustili legendu o sv. Martinovi, který se rozdělil s žebrákem o svůj plášť. Tímto svátkem se připravujeme na příchod adventního času. Během dne jsme plnili různé úkoly z českého jazyka, matematiky a prvouky, a to ve skupinách i samostatně. Připomněli jsme si tradice a zvyky, které se k tomuto svátku vážou. Také jsme si zazpívali píseň „Už Martin na bílém koni“ a vyrobili jsme si Martinova koně a pěkně naditou husičku, kterou někteří z nás měli v sobotu k obědu. Den se nám velice vydařil a připravil nás na očekávaný adventní čas.

 

Fotky

 

—————

Zpět