Prvňáčkům pomůžou deváťáci

10.09.2018 19:20

 

    Pro malé prvňáčky je první den ve škole krokem do neznáma. Nová velká budova plná jiných dětí někdy dětem přináší pocity strachu a nervozity. Abychom dětem vstup do školy ulehčili, čekali naši deváťáci na prvňáčky už před školou a společně s jejich rodiči odvedli děti do jejich třídy. V rámci našeho každoročního projektu „Z deváté do první“ se tímto aktem stali žáci devátých tříd „patrony“ našich nejmladších žáků. Od prvního dne chodí deváťáci každé ráno za svými nejmladšími spolužáky a snaží se jim ulehčit přípravu na vyučování, seznámit je s chodem školy. Prvňáci na své starší spolužáky reagují pozitivně, líbí se jim, že mají kamarády mezi „velkými“ dětmi. Přejeme prvňáčkům, aby se jim u nás ve škole líbilo, a kdo ví, třeba se mezi deváťáky najdou opravdové velké kamarády.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět