Recyklohraní

10.09.2018 19:03

 

  Vážení rodiče a přátelé školy,

naše škola se od letošního roku zapojila do celoškolního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

  Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.

  Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

  Doufáme, že se spolu s dětmi aktivně zapojíte do sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách a ve vestibulu školy. Sběrné boxy naleznete ve vestibulu školy.

  Moc se těšíme na dlouhodobou spolupráci při recyklaci elektroodpadu.

                                                                       Učitelský sbor ZŠ Poděbradova 18

Další informace  zde. 

—————

Zpět