Rotační výuka tříd

23.04.2021 00:00

Od 12. 4. 2021 byla obnovena prezenční výuka žáků
1. stupně v týdenních rotacích.
Třídy jsou rozděleny do dvou skupin, které se střídají v lichý a sudý týden.

Od 3. 5. 2021 se vrací žáci 2. stupně v týdenních rotacích.
Aktualizované rozvrhy prezenční výuky pro 2. stupeň naleznete zde.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. rušíme on line výuku 9. tříd z důvodu přijímacího řízení
na střední školy. 

Testovací dny
1. stupeň pondělí
2. stupeň pondělí a čtvrtek 

2. skupina (sudý týden)
3. 5. - 7. 5. 2021
 
prezenční výuka: 2. A   2. B   3. A   4.  6.   7. A   7. B
distanční výuka: ostatní třídy
distanční výuka ve škole: IZS třída

1. Skupina (lichý týden)
10. 5. - 14. 5. 2021
prezenční výuka: 1.  3. B   5. A   5. B
   8. A   8. B   9. A   9. B
distanční výuka: ostatní třídy
distanční výuka ve škole: IZS třída

________________________________________________

Dotazy na telefonním čísle: 602 440 844 
________________________________________________

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce je možný pouze
do přinesených nádob v čase od 13:40 do 14:00.
________________________________________________

Mimořádná opatření MZ pro školy

Mimořádná opatření MZ testování žáků

Postup při testování

__________________________________________________________

Instruktážní video o průběhu samotestování

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro žáky

Více informací z MŠMT zde.

____________________________________________________________________

Třída pro děti rodičů IZS ( I. stupeň )

s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
se v mateřských školách, školních družinách a školních klubech umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům
1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou
:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
  v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,
  v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní
  nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 •  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v §115, odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
 • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
  sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

V případě, že spadáte do výše vyjmenované skupiny a máte zájem o umístění
dítěte ve škole v době jeho distanční výuky,
kontaktujte vedení školy ( 
602 440 844 )

K umístění dítěte ve škole je potřeba potvrzení zaměstnavatele rodiče.

Dítě se musí pravidelně testovat

Povinná je chirurgická rouška.

Technické vybavení pro potřeby distanční výuky bude dětem zapůjčeno ze školy.

Třída bude pod dohledem zkušených pedagogů.

Informace ohledně absence dítětete v IZS třídě, prosím zasílejte přes Bakaláře Zlatě Opicové.

 

 

—————

Zpět