Sběrový den

17.03.2009 08:12

Dne 2. března tohoto roku se na naší škole konal sběrový den. Podařilo se nám celkem nasbírat 2620 kg! starého papíru.
Poděkování patří všem chlapcům a dívkám, kteří přinesli jakékoli množství, ale také těm, kteří se podíleli při jeho nakládání . Škoda jen, že se na sběru nepodílejí více také žáci z vyšších ročníků, neboť získané peníze jsou z velké části používány na sportovní akce starších chlapců a dívek.
Příští sběrový den se bude konat 15. června.
Tak ať se nám podaří nasbírat ještě více kilogramů!
 

—————

Zpět