ŠD - ODCHODY DO JÍDELNY

07.09.2020 10:41

 ŠD musí dodržovat dané časy určené ke stravování ve školní jídelně tak, aby se zamezilo většímu potkávání žáků.

  • Žák navštěvující školní družinu musí na oběd vždy s vychovatelkou.
  • Po 4. vyučovací hodině jde ŠD na oběd hned po vyučování. Po 5. vyučovací hodině jde ŠD až ve 12.50 hodin. !!!
  • Žák navštěvující ŠD, ale má v Zápisním lístku uveden den, kdy do ŠD nechodí, odchází na oběd v dřívějším čase s asistentkou.
  • Každý žák dostal lístek s rozpisem časů obědů na jednotlivé dny.

—————

Zpět