ŠD

10.04.2021 07:29

Od 12.4. bude opět otevřena školní družina pro žáky, kteří nastoupí k prezenční výuce.  V pondělí a ve čtvrtek vstupuje žák do ranní školní družiny přes tělocvičnu, kde proběhne testování. V další dny zvoní na ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.

Pro vyzvedávání žáka z první třídy zvoňte na ŠD 1, pro žáka z 3.B zvoňte na ŠD 3.

Stále platí zadané údaje v Zápisním lístku. Pokud bude u žáka nějaká změna v docházce, informujte vychovatelku přes Bakaláře, nebo písemně na lístku, tak jak jste dělali doposud.

Na žáky se již těšíme a budeme se snažit zvládnout vše v klidu a v pohodě. :) Pokud počasí dovolí, budeme většinu času trávit na hřišti nebo na dvoře školy, proto nezapomeňte na vhodné oblečení a dostatečný počet náhradních roušek.

—————

Zpět