Sedmičky na literární exkurzi

21.09.2016 17:16

 

  Stalo se již na naší škole tradicí, že každoročně se žáky druhého stupně navštěvujeme Miletín, kde se narodil K. J. Erben.  Zde zpravidla navštívíme rodný domek, naučnou stezku a samozřejmě cukrárnu s vyhlášenými modlitbičkami.  Dnes nám přálo krásné počasí, a tak se naše putování protáhlo přes Miletínskou bažantnici, kostelík v Červené Třemešné, Byšičky až do Lázní Bělohradu. Exkurze probíhala ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka, kdy se na trase uskutečnilo mnoho zastávek a paní V. Trybenekrová dětem četla balady, nebo sdělovala další zajímavé informace o místě či okolnostech vzniku jednotlivých balad. Získali jsme mnoho informací, ze kterých budeme ještě dlouho v hodinách literatury čerpat.  

Podívejte se na fotografie.              

—————

Zpět