Slavnostní otevření zrekonstruované školní budovy

24.11.2013 15:56

 

  Ve středu 20. listopadu 2013 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova naší školy. Nejstarší část školy prošla kompletní obnovou venkovní fasády a oken. Došlo také k úpravě podlahy půdy, abychom zde mohli skladovat pomůcky a nábytek. Slavnostního otevření se zúčastnil starosta města MVDr. Jiří Liška spolu s ostatními zástupci města, vedení firmy KASTEN, která celou stavbu prováděla, a zástupci firmy Balihar, která upravovala  podlahy na půdě školy. Žáci připravili v tělocvičně školy zábavný program a děti z 2. třídy zazpívaly dokonce vlastní písničku o nové budově. Následovalo symbolické přestřihnutí pásky, jehož se ujal pan starosta  s naší paní ředitelkou Mgr. Michaelou Štálovou. Po skončení programu se všichni pozvaní hosté odebrali k prohlídce školy.

 

Prohlédněte si fotky. 

 

—————

Zpět