Správné stolování v 1. třídě

01.12.2020 07:48

V posledním listopadovém týdnu nás navštívila lektorka Radka Drobná se vzdělávacím programem „Zdravá pětka“. S dětmi si povídala o zdravé stravě a o správném stolování.

Děti získaly informaci o tom, kdo první vchází do restaurace, jakým způsobem má muž uvést ženu ke stolu a jak si bezhlučně přisunout židli. Také si názorně vyzkoušely prostřít stůl a dozvěděly se, k čemu slouží ubrousek. Myslíte si, že použití příboru je jednoduchá věc? Vyvedu vás z omylu. Dle etikety je to hotová věda a většina dětí pravidla ani netušila. Děti se u netradičního vzdělání nejen naučily mnoha novým poznatkům, ale dobře se i pobavily při praktických ukázkách základů chování u stolu. Co si z hodiny odnesly, se ukáže u prvního svátečního obědu nebo u blížící se štědrovečerní večeře.

 

Fotky

 

—————

Zpět