Táhneme za jeden provaz - 7. A

05.11.2014 18:31

 

  Již druhým rokem se setkáváme s příjemnými lektorkami z Centra primární prevence Semiramis z Mladé Boleslavi. Tentokrát nás navštívily s programem „Táhneme za jeden provaz“, jehož hlavním cílem je prevence šikany ve školním prostředí. Žáci se snaží o budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení vzájemné spolupráce. Lektorky využívají interaktivní techniky, při kterých děti pracují ve dvojicích, v menších skupinách a následně v rámci celé třídy. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti vzájemné komunikace, budování pocitu sounáležitosti se skupinou a zodpovědnosti. Setkání bylo také zaměřeno na podporu kooperativního jednání mezi žáky, které se odehrálo formou různých her a výtvarných aktivit, při kterých se všichni pořádně zasmáli.

  Lektorky bedlivě naslouchaly žákům, koordinovaly jejich práci, hodně je chválily za projevenou aktivitu a správně vyvozené odpovědi. Na závěr kladně zhodnotily spolupráci a atmosféru ve třídě a zodpověděly i několik zvídavých dotazů.

  Všem se společně strávené chvíle líbily a mohou se těšit na další setkání.

Prohlédněte si   fotky.   

—————

Zpět