Testování žáků

10.11.2021 19:26

Covid ve školách

                                               

___________________________________________________________________________________________________________

14. 2. 2022

Informace MŠMT ke zrušení povinného testování ve školách

27. 1. 2022

Od 31. 1. 2022 se mění pravidla pro nařízení karantén a pro povinnost absolvovat antigenní testování ve škole.
Dle nařízení MZČR a MŠMT se žáci nadále testují 1x týdně vždy v pondělí nebo následující den po příchodu do školy.
Testování probíhá před začátkem vyučování nebo po příchodu do ranní školní družiny.
Nově se nebudou testovat a nebude nařízena karanténa těm žákům, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a mají potvrzení o pozitivním PCR testu, který není starší 30ti dnů.
                                                                                         Mgr. Michaela Štálová

14. 1. 2022

Vážení rodiče,
informuji Vás o změně, která se týká screeningového testování žáků.
Od pondělí 17. 1. 2022 se žáci testují antigenními testy s frekvencí pouze jednou týdně. Opět tedy v pondělí první vyučovací hodinu. Děti, které navštěvují ranní školní družinu, se testují ráno po příchodu do školy.

Přeji Vám klidné dny.
                                                                                     S pozdravem Michaela Štálová 

 

3. 1. 2022

Vážení rodiče,

od ledna 2022 pokračuje ve školách preventivní antigenní testování žáků na onemocnění COVID-19.

Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. Děti, které navštěvují ranní školní družinu, budou testované po příchodu do školní družiny.

Testování se týká dětí neočkovaných, ale i očkovaných a současně i těch, kteří nemoc prodělaly.

V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku (od 15 let respirátor).

Současně je i nadále možné testování vlastními testy, které na základě darovací smlouvy předá zákonný zástupce škole.

Seznamte se, prosím, v příloze s novými opatřeními platnými od ledna 2022, které se týkají testování i trasování žáků ve školách.


Přeji Vám i Vašim rodinám hlavně zdraví a pevně věřím, že testování opět společně zvládneme. 

V případě dotazů se můžete kdykoliv obrátit na vedení školy.

Mobil: 602 44 08 44

                                                                   S pozdravem Michaela Štálová

 

12. 12. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR probíhá 
preventivní screeningové testování žáků základních škol na onemocnění COVID-19.

Testování probíhá první vyučovací hodinu ve třídě.
Děti, které navštěvují ranní školní družinu, se otestují po příchodu do ŠD.
Žák, který se v daný den a čas nemůže testovat, bude otestován ihned po příchodu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění COVID-19 (neuplynulo 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (ne starší 24 h antigenní test a 72 h PCR test).

I nyní je možnost zvolit testování vlastním testem, který na základě darovací smlouvy předá rodič škole. Darovací smlouvu je možné podepsat v kanceláři školy každý den v době od 6.30 do 13.30 h.

Pokud test vyjde jako pozitivní, škola informuje rodiče, který si žáka vyzvedne. Rodič následně kontaktuje praktického lékaře. Škola předá informace KHS, která určí následující kroky.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že vše společně zvládneme, jako při testování minulém.

                                                                             

                                                                 S pozdravem Mgr. Michaela Štálová

 

 

 

                                                                                                           

                                                                        

 

—————

Zpět