Testování žáků v novém školním roce

31.08.2021 07:09

Vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021 nám začíná nový školní rok.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 20. 8. 2021 bude probíhat i v tomto novém školním roce preventivní testování žáků na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Žáci se budou testovat v termínech 1. 9. (1. třídy 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021 antigenními testy zn. GENRUI.

 

Žáci 1. tříd se budou testovat v tělocvičně od 6,15 do 7,40 h (doprovázející osoby prosíme o zakrytí dýchacích cest respirátorem).

Žáci 2. – 9. ročníků se budou testovat vždy 1. vyučovací hodinu ve třídě.

 

Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Preventivního testování se neúčastní žáci, kteří mají dokončené očkování nebo u nich neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Vždy je nutné doložit platný certifikát.

Žák, který se v daný den a čas nemůže testovat, bude otestován ihned po příchodu do školy.

 

V případě, že výsledek testu žáka bude pozitivní, škola informuje zákonného zástupce, který je povinen dítě ve škole vyzvednout a následně kontaktovat praktického lékaře.

 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, může cvičit pouze ve venkovních prostorech, nesmí zpívat a při konzumaci potravin musí sedět.

  

Tak jako v loňském roce, i letos se žáci mohou testovat vlastním antigenním testem, který je schválený MZČR pro testování žáků ve škole. Podmínkou použití tohoto testu je uzavření darovací smlouvy mezi školou a zákonným zástupcem.
Darovací smlouvu je možné uzavírat v kanceláři školy již od pondělí 30. 8. 2021 od 7 do 14 hodin.

V případě zájmu přineste prosím testy s sebou.

 

Žáci nemusí roušku (od 15 ti let respirátor) nosit ve třídě, ale v ostatních vnitřních prostorech školy jsou povinni ji mít nasazenou.

 

Vážení rodiče, věřím, že toto období společně zvládneme a školy se brzy vrátí do běžného režimu.
My se budeme snažit vytvářet takové podmínky, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně.

 

V případě dotazů se můžete obrátit na své třídní učitele nebo na vedení školy.

                                                                     

                                                                                                                S pozdravem Mgr. Michaela Štálová

 

 

 

 

—————

Zpět