Tradiční Etický den

27.06.2018 18:41

 

  Jak je již na Trojce zvykem, i letos na naší škole proběhl tzv. Etický den. Letošním tématem byla komunikace, pro starší ročníky komunikace citu. Správná komunikace  může předejít sociálně patologickým jevům. Všechny třídní obdržely nabídku možných aktivit, které se týkaly tématu. Každá třídní si zvolila aktivitu, která ji nejvíce zaujala, nebo která se hodila pro situaci v dané třídě. Poté již bylo na každé třídní, jak dané aktivity pojme, jakým způsobem bude s dětmi pracovat. Podstatné bylo využít metod prožitkové pedagogiky, aktivizující metody. Každá třída své aktivity pojala svým způsobem a její úsilí vyvrcholilo prezentací ve školní tělocvičně. Nejprve prezentoval 1. stupeň, kde si svoji premiéru odbyla i 1. třída. Další hodinu se svými výsledky pochlubil 2. stupeň. Všechny prezentace byly osobité a originální. Většinou se děti snažily shrnout, co jim daná aktivita dala, přinesla, čím je obohatila, zda měla vliv na atmosféru jejich třídy, zda se třeba o sobě navzájem něco dozvěděli. Každá třída nezapomněla ani na krátkou písemnou prezentaci, která bude zdobit do konce školního roku naši chodbu.

  Etický den se povedl. Jsem velmi ráda, že se na pár hodin dokáže celá škola naladit na jinou notu. Všem dětem i kolegům mockrát děkuji.

  Stejně jako v loňském roce se nám povedlo na tento projektový den získat dotaci Královéhradeckého kraje.

 

                                                                                                          G.Paulusová

 

           

8.A

Komunikace citu

Projekt ve třídě jsem zahájila relaxací, kdy děti byly uvedeny do zahrady emocí, většina se soustředila na zadání a prošla řízenou relaxací, poté jsme si povídali o náladách, naladění, ovlivňování emocí okolím. Zahráli si hru na tři obličeje. Žáci pracovali se zájmem o danou problematiku, aktivně se účastnili diskuze. Společný závěr vyústil v heslo NESTYĎME SE ZA SVÉ EMOCE. Velmi příjemné dopoledne. 

L. Paličková

 

5.A

Akce se moc líbila. Děti byly aktivní a spolupracovaly. Příště dáme i nějakou scénku.

L. Smolíková

 

 

4.A

Chválím, chválíš, chválíme

Projekt probíhal ve třídě dvě hodiny, seznámení s tématem, povídání v kruhu. Práce ve skupinách na téma „ Jak a za co můžu pochválit kamaráda ve škole.“

Děti vytvořily komiks a předvedly danou formou představení. Bavilo je to, ale na přípravu bylo málo času.

Děti se bavily i při prezentací dalších tříd.

E. Dlouhá

 

6.B

Fair play

Já tyto hodiny mám ráda, mohu si s dětmi povídat, poznat jejich názory, vidět je v jiných než školních situacích. Je to pro mě velmi motivující. Při těchto aktivitách se velmi vzájemně obohacujeme. Není důležité probírané téma, ale vzájemný kontakt mezi třídním učitelem a jeho žáky.

H. Holasová

 

3. třída

Téma bylo vhodně vybrané, děti pracovaly samostatně. Bohužel jen bylo málo času.

J. Hlawatschke

 

4.B

Děti prezentaci vymyslely i scénku sehrály výborně. Potěšily mě.

A.Babáková

 

 

Děti

 

3. třída

Smutek, radost, hněv

Líbilo se nám, že jsme pracovali ve skupinkách. Mohli jsme říkat své názory, představovali jsme své nápady. V tělocvičně jsme nebyli vůbec nervózní a moc jsme si to užili.

 

 

 

 

4.B

Chválím, chválíš, chválíme

Akce nás bavila, i když nápady vznikaly trochu těžce. Když jsme se probudili, Vašek se chopil velmi dobře moderátorství a vše začalo skvěle fungovat. Myslíme si, že to pro nás mělo velký smysl. V životě si na to určitě jednou vzpomeneme. Udělalo nám radost, že jsme svým závěrečným nápadem velmi potěšili i ostatní děti a učitele. Náš cílem byl naplněn.

 

7. třída

Téma bylo dobře vybrané. Spolupráce byla velmi kvalitní. Myslíme, že jsme to i dobře odprezentovali. Publikum vypadalo spokojeně. Dala nám to samé pozitivní věci. Z akce jsme si odnesli nové pozitivní zážitky.

Václav Rybář a kolektiv

 

9.třída

Brýle

Etický den byl pro nás velice záživným dnem. Hodiny jsme si společně užili a náramně se pobavili. Naše výměna názorů byla trošku bouřlivější, ale na konec jsme se shodli. V tělocvičně jsme se dost nasmáli, protože naše třída byla nepřipravena na výstup před tolika lidmi, ale nakonec jsme si to užili.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět