„Trojka" slaví

28.09.2022 14:04

3. základní škola, Základní škola Poděbradova nebo také „Trojka" slaví

 

    V září letošního roku uplynulo již 130 let od doby, kdy budova naší školy přivítala své první žáky. U příležitosti tohoto výročí bych Vás, příznivce Trojky, i širokou veřejnost, ráda pozvala na prohlídku naší školy.

Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 22. září od 8:00 do 17:00 hodin. Přijďte nás navštívit, prohlédnout si školu, třídy, odborné učebny a nahlédnout nebo se i zapojit do výuky žáků, připomenout si svá školní léta, navštívit ve vyučování své děti nebo vnoučky, prostě zažít atmosféru naší školy.  Dveře Trojky budou pro všechny otevřené.

Nyní něco málo k historii naší novoměstské školy.

    Na konci 19. století moudří radní usoudili, že by jičínské Nové Město potřebovalo školu. Již v roce 1884 vznikla na Novém Městě malotřídní škola, ale ta během času přestala vyhovovat. Tak byla podle plánů Ing. Peka postavena dvoupatrová budova, která byla dokončena v červnu roku 1892 a 18. září roku 1892 do školy nastoupili její první žáci. Na svou dobu to byla škola dobře vybavená, měla školní zahradu a letní tělocvičnu. Vyučovalo se zde v pěti třídách. Léta ubíhala. V roce 1947 se škola dočkala nových oken, ale postupně jí nestačily prostory. Proto v letech 1959 - 1963 byly v blízkosti školní budovy, v zaniklém hostinci U Žďánských, postupně vybudovány tělocvična, dílna a školní hřiště. To vše za pomoci rodičů v „akci Z“. Později tu byla zřízena i malá školní jídelna.

    Žáků přibývalo, prostory stále nestačily, budova potřebovala nové rozvody vody, elektřiny, odpady, ale také vytápění. V roce 1967 vznikly tolik potřebné místnosti jako je šatna, kabinet a sborovna pro učitele. Všechny akce se uskutečnily za pomoci rodičů i samotných učitelů. Další zásadní úpravy se budova dočkala až v roce 1984, kdy bylo dokončeno ústřední topení a skončilo tak více než devadesátileté období vytápění tříd uhlím.

    Po roce 1989 bylo nutné řešit neudržitelný stav budovy. V roce 1995 vyhrál pražský architekt Ing. Jan Dostál výběrové řízení na projekt přístavby školy. Vzniklo dílo, které spojuje účelnost původní budovy s moderním výrazem té nové. Přístavba byla dokončena v roce 1998. Do užívání byla předána školní jídelna, šatny, nové třídy, sborovna, ředitelna. V dalších letech byly přistavěny tělocvična (dokončena v r. 2000) a venkovní sportoviště (dokončeno v r. 2007). Splnil se tak jeden sen obyvatelů Nového Města. Byla to velká investice, ale velmi účelně vynaložená. O zkulturnění okolí školy se pak postarali učitelé i samotní žáci. A tak v rámci celoškolního projektu v roce 2008 proběhla výsadba stromů na školním dvoře.

    Za splněným jedním snem přicházejí sny další. A nejen sny, ale i potřeby škol v Jičíně. A ty se daří díky podpoře Města Jičína plnit. Město vnímá potřebu kvalitního vzdělání jako skvělou investici pro budoucnost.

Přišel rok 2013 a splnění dalšího snu je na dosah. Původní budova dostala nová okna, byla zateplena a zkrášlila ji nová fasáda. Naše „starší dáma“ je v novém hávu. Během letních prázdnin v roce 2014 se uskutečnila oprava střechy a zateplení půdních prostor. Krátce potom začala úprava a zpevnění plochy na školním dvoře. K dokonalosti přispěla tolik využívaná venkovní učebna i oživení školního dvora záhony s rostlinami.

    Také rok 2017 byl rokem zlomovým. V původní budově proběhla tolik očekávaná rekonstrukce sociálního zařízení. Kromě toho se ve třídách postupně renovovaly podlahy, budovaly hygienické koutky, modernizovaly se chodby. V dalších letech se škola dočkala nové multifunkční učebny, která slouží pro výuku cizích jazyků a také jako cvičná školní kuchyňka. Pro výuku v příjemném prostředí areálu školy a pro potřeby školní družiny jsme pořídili další stoly a lavičky.

    Ale sny stále přetrvávají, a co víc, jsou živější, konkrétnější a odvážnější. Kvalita výuky je pro nás prioritou. Chceme našim žákům umožnit vzdělávat se v moderních učebnách, vybavených moderními pomůckami a technikou. Proto jsme se díky podpoře Města Jičína pustili do odvážného projektu modernizace a rekonstrukce odborných učeben i do zastřešení terasy nové budovy, a tím vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd. Dokončujeme projekt na vybudování odborných učeben informatiky a robotiky, polytechniky, fyzikální a chemické laboratoře, učebny jazyků. Věříme, že se nám tyto sny podaří v blízké budoucnosti realizovat.

    Máme toho ještě hodně před sebou. Proto mě těší, že ve škole nesním sama, že mám kolem sebe skvělé lidi. Skvělé učitele a zaměstnance, kterým na budoucnosti naší Trojky hodně záleží.

    Na naší škole to žije. Díky žákům, rodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům, nedovolíme té naší Trojce stárnout. A tak jí přejeme všechno nejlepší. Ještě hodně šťastných let a hlavně spokojené, vzdělané a veselé žáky, kteří na ni budou dlouho vzpomínat.

              

 

                                                                             Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

 

—————

Zpět