Úspěch dívek z 9.B v celostátní literární soutěži

29.10.2020 21:34

Několik žáků naší školy se zúčastnilo celorepublikové literární soutěže na téma:
O čarovné vodě, kterou společně vyhlásily Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky.
Mezi těmi nejlepšími se umístily dvě práce našich žákyň:
• Valentová Anna – Voda čarovná – se umístila mezi čtyřmi nejlepšími pracemi ve své kategorií, a byl jí udělen Dekret literární soutěže.
• Bílková Zuzana – O čarovné vodě – se umístila mezi nejlepšími pracemi ve své kategorií a bylo jí uděleno Čestné uznání.
Vyhlášení výsledků literární soutěže tradičně probíhá u v knihovně v rámci festivalu Jičín-město pohádky, letos se toto setkání bohužel nekonalo, a tak byly diplomy a ceny předány dívkám ve škole. Dívkám moc gratulujeme a doufáme, že nepřestanou psát i nadále.
       G. Paulusová, L. Paličková

Fotky

—————

Zpět