Úspěch naší Trojky

15.03.2017 17:21

 

  Dne 13. 3. se konalo v Hradci Králové krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se účastnil letošní vítěz okresního kola Vojtěch Špringl (9. tř.). Ani tentokrát ve velké konkurenci nezklamal a umístil se na krásném 3. místě. Své znalosti musel prokazovat v písemné i ústní části, při které se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.  Vojtovi k jeho úspěchu blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého okresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Renata Bilanská

 

—————

Zpět