Vánoční koncert

20.12.2016 17:30

 

  Děti z naší školy způsobily dne 15. 12. 2016 malý vánoční zázrak. V době největšího shonu vykouzlily na tvářích všech posluchačů  krásný úsměv. V kostele sv. Jakuba vystoupily s komponovaným pásmem vánočních písní a koled. Svoje vystoupení doprovodily hrou na hudební nástroje. Doprovod jim zajistil pan učitel Mgr. Pavel Krčmárik, za což mu patří velký dík. Bez pilného nácviku koncertu pod vedením paní  učitelky Mgr. Jany Vávrové a dalších by se však tato akce nemohla uskutečnit. Výkony malých zpěváčků, z nichž většina stála před početným publikem poprvé, byly odměněny bouřlivým potleskem přítomného obecenstva složeného nejen z pyšných rodičů školních ratolestí, ale i z širší jičínské veřejnosti.  A pak, že se zázraky nedějí!

                                                                                      Mgr. Lenka Vinklerová

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět