Vítězství v Olympiádě jičínských škol

11.07.2018 08:27

 

  V posledním  týdnu školního roku se naše sportovní výpravy  zúčastnily  klání v rámci letní Olympiády jičínských škol. Jednalo se o pokračování zimní části, která zahrnovala plavání, ping-pong, florbal a basketbal. V letní části jsme pak soupeřili ve fotbale, házené, volejbale a atletice. Výsledné pořadí škol se určuje celkovým součtem jednotlivých umístění v rámci každé kategorie. Kategorie jsou rozděleny podle pohlaví a věku, na děti z 6. + 7. a 8. + 9. tříd. 

  Pro úspěch školy je klíčové, aby měla dostatek šikovných žáků, kteří dělají závodně zmíněné sporty na poměrně dobré úrovni, nebo projevují vysokou míru všestrannosti, díky které dovedou zdárně držet krok se soupeři. Další důležitou podmínkou je, aby se snažili a sportovali jak kluci, tak děvčata, jedná se přece jenom o soutěž celé výpravy.

  Ačkoli jsme nejmenší jičínskou školou, naše děti prokázaly již zmiňovanou, ale pro nás klíčovou, všestrannost. Naši žáci často dosahovali výborných, až nejlepších výsledků a umístění. Utkání nevzdávali, hráli fair play, s odhodláním a nadšením. Díky jejich úsilí tak ve výsledném součtu pro naši školu vybojovali místo nejcennější. Dokázali tak, že právě ve všestrannosti a týmovém duchu je síla.  Doufáme, že budou dobrým vzorem pro jejich další spolužáky, protože jsou vzorem chvályhodným.

  Naše výpravy byly poměrně početné a všichni si zaslouží náš dík. Vždy nás však doprovázelo několik žáků, kteří se na tomto úspěchu podíleli větší měrou, a rádi bychom jim zde jmenovitě poděkovali. Za sportovní reprezentaci a výborné výkony děkujeme: Zuzaně Janderové, Adéle Stindlové, Nikole Chmelíkové, Nele Malínské, Karolíně Zachovalové, Pavlu Chramostovi, Filipu Danysovi, Matěji Pourovi, Matěji Malému, Zuzaně Gernatové, Adamu Ježkovi, Tereze Flaxové, Filipu Matoušovi, Vašku Rybářovi, Adamu Pazderníkovi, Michalu Halászovi, Ivetě Bartošové, Simoně Eberlové, Natálii Krobové, Natálii Kašparové a Aleši Zítkovi, který nás (až na ping pong) reprezentoval ve všech disciplínách v rámci obou Olympiád.

  Držte si i nadále váš elán a pozitivní přístup jak ke sportu, tak k dalším aktivitám. Buďte i nadále správnými vzory pro svoje okolí.

                                                                                         Pavel Šťovíček

—————

Zpět