Z druháků budoucí lékaři

16.12.2020 09:00

V říjnu se ve 2. B uskutečnil projektový den zaměřený na zdraví, první pomoc a pomoc při úraze.

Vše si děti pod odborným vedením mohly vyzkoušet v praxi.  Navzájem se obvazovaly, ošetřily úraz ruky a hlavy, zkusily umělé dýchání.

Celý projektový den se moc vydařil a ještě jsme se naučili něco, co může zachránit život i někomu blízkému.

Babáková Alena

 

Fotky

 

—————

Zpět