Za poznáním přírody

24.04.2012 18:47

  Dnes nás o lese a volně žijících zvířatech seznámil ten nejpovolanější. Povyprávěl dětem o práci myslivce, o péči o zvířátka a o zásadách správného chování při pobytu v přírodě. Děti získaly spoustu užitečných rad a informací a pana Ing.Čeňka Junga odměnily velkým potleskem. Děkujeme mu za trpělivé objasňování dětských otázek a velmi poučnou besedu.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět