Zápis do 1. třídy

09.01.2014 12:42

    Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014 - 2015, který na naší škole proběhne v pátek 17. ledna 2014 od 13 do 17 hodin ve studovně školy (současná třída 2. A). K Zápisu si připravte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

 

  Vzhledem k omezené kapacitě počtu tříd na naší škole  v příštím školním roce  2014 – 2015 můžeme otevřít pouze jednu první třídu. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění!

Pokud s dítětem  přijde k Zápisu pouze jeden ze zákonných zástupců, prosíme o níže uvedené prohlášení: (ke stažení zde)

 

    Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení) __________________________________________________

        

Podpisy obou zákonných zástupců

 

________________________       __________________________

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

 

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 ŠZ)

(Lidické nám., ulice Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Sokolovská, U Tržiště)

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy budou přijímány do počtu 30 žáků, přednost dostanou děti se sourozenci ve škole.

 

—————

Zpět