Zasoutěžit si - to je výzva!

15.06.2015 19:41

 

  Každým rokem je vyhlašována soutěž v anglickém jazyce, pořádaná Cambridge University Press Praha. Této soutěže se zúčastnili i někteří žáci z naší školy – ze třídy 5. A. Přinesla jsem zadání a už jsme řešili: Vymyslet básničku, doplnit samohlásky do zadaného textu, nakreslit obrázek, rozhodnout o pravdivosti vět a podobně. Občas to byly úkoly dosti nesnadné k věku žáků. A to vše v anglickém jazyce! Zvídaví žáci ukázali svoji snahu i pečlivost. Z celé republiky obsadili krásné druhé místo. O to větší radost byla, když je navštívila sama paní ředitelka OUP Praha, paní Dita Polcarová. Žáci obdrželi diplomy a hezkou knížku. A do třídy dostali i hru, která je další výzvou, jak si jazyk utužit. Žáci určitě budou na milé setkání, ale i soutěžení dlouho vzpomínat. 

                                                              Mgr. Hana Petrová, ZŠ Poděbradova, Jičín

—————

Zpět