Zdravá výživa

15.02.2013 13:05


  Výživa je významným faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Postoje k jídlu (preference a averze) se formují od útlého věku. Pokud se podaří již v dětství dát základ zdravým nutričním návykům, je šance, že se bude člověk po celý život chovat ke svému zdraví odpovědněji.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět