Novinky

17.03.2018 18:26

Přijmeme kuchařku

    Základní škola, Jičín, Poděbradova přijme pomocnou kuchařku do školní jídelny. Pro bližší informace se obraťte na vedoucí školní jídelny p. Evu Maškovou Email:   jidelna@3zs.jicin.cz Tel.:      493 524 208, 739 902 176

—————

07.03.2018 18:00

Trojnásobný úspěch na Trojce

    Ve čtvrtek 1. 3. 2018 se v K-klubu konalo Okresní kolo recitační soutěže. Za naši školu soutěžilo celkem 7 dětí ve čtyřech kategoriích pro děti od 2. do 9. ročníku. V každé kategorii mohli porotci ohodnotit 6 nejlepších účastníků, 4 nejlepší postoupili do krajského kola a 2...

—————

28.02.2018 16:02

Veselé zoubky

    V pondělí 19. 2. se žáci první a druhé třídy zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“. Dozvěděli se, jak správně mají pečovat o své zuby, co způsobuje zubní kaz a jaký používat zubní kartáček. Zhlédli pohádku „O Hurvínkovi a jeho trápení se zoubky“ a vyplnily zábavné...

—————

28.02.2018 16:00

Masopust ve 2. B

    Doba masopustu je časem veselí, maškarních bálů a zabíjačkových hodů. Žáci druhé třídy se seznámili se souvisejícími zvyky a vyslechli čtení příběhů o této tradici. V rámci projektu byla pro děti připravena celá řada zajímavých kvízů a úloh. Například v matematice žáci...

—————

26.02.2018 17:51

Velikonoční pentlení - 27. 3. od 14 do 17 hodin

     Vážení rodiče, ráda bych Vás i Vaše děti pozvala na již tradiční akci „Velikonoční pentlení“, kterou pro žáky naší školy pořádá spolek rodičů ve spolupráci se školním parlamentem. Současně prosím všechny šikovné rodiče, babičky, dědy, přijďte mezi nás. Podělit se s...

—————

24.02.2018 16:26

Bruslení 1. třídy a 2. B

    Po skončení plaveckého výcviku jsme s dětmi navázali na bruslení. Dva pátky jsme vyrazili na zimní stadion, kde se většina seznamovala s ledem a bruslemi. Ačkoliv některé děti stály na bruslích poprvé, byly velice statečné a vytrvalé. Pomocí branek, kterých se mohly děti...

—————

24.02.2018 16:13

Škola mých snů

    Žáci naší školy se zapojili do projektu s názvem ŠKOLA MÝCH SNŮ, který je aktuálně vystavován v jičínské galerii. Svá díla předvedli žáci prvních, druhých, čtvrtých, pátých, šestých, sedmých a osmých tříd.    Každý žák či třída se snažili naplno rozvinout svou fantazii a...

—————

19.02.2018 14:53

Školní kolo recitační soutěže

    V úterý 13. 2. 2018 jsme si uspořádali školní kolo recitační soutěže. Zúčastnily se děti prvního i druhého stupně. Ze tříd byli vybráni vždy dva nejlepší recitátoři, kteří mezi sebou soutěžili o postup do okresního kola. Velkou poklonu si zaslouží naši prvňáčci, kteří se...

—————

01.02.2018 17:43

Pasování na čtenáře

    Jak se již stalo tradicí, proběhlo v Knihovně Václava Čtvrtka Pasování prvňáčků na čtenáře. Na úvod celé krásné akce se představily děti s vystoupením, které si připravily. Poté byly pasovány ředitelkou školy na čtenáře a složily slib, který jim přečetla pohádková Manka. Ve...

—————

01.02.2018 17:39

Plavecký výcvik

    Další školní rok se naši žáci z prvního stupně zúčastnili plaveckého výcviku. Žáci absolvovali celkem 10 lekci v plavecké škole v Jičíně. Byli rozděleni do několika skupin dle věku a svých plaveckých dovedností. Každý žák se zlepšil dle svých možností. Někdo se naučil...

—————