Pohybové hry pro dívky

Pohybové hry pro dívky

 ( a mladší žáky ) jsou ve  středu od 15:00 do 16:00 hodin.

Pohybové hry pro děti, co chtějí sportovat, jsou dobrým nápadem, jak aktivně trávit volný čas. Sportovní kroužek je zaměřený na radost z pohybu, posílení zdraví a rozvoj pohybové zdatnosti formou kolektivních her.

Vedoucím kroužku je vych. Soňa Svobodová.