Pohybové hry pro chlapce

Pohybové hry pro chlapce

Pohybové hry - chlapci  (nebo zdatnější dívky) jsou každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin.

Míčové hry, kolektivní hry, hry v družstvech, rozvoj atletických dovedností ..... a hlavně pohyb v tělocvičně a na hřišti.

                                                   Vedoucím kroužku je vych. Martina Jedličková.