Aktuality

07.09.2020 10:41

ŠD - ODCHODY DO JÍDELNY

 ŠD musí dodržovat dané časy určené ke stravování ve školní jídelně tak, aby se zamezilo většímu potkávání žáků.

  • Žák navštěvující školní družinu musí na oběd vždy s vychovatelkou.
  • Po 4. vyučovací hodině jde ŠD na oběd hned po vyučování. Po 5. vyučovací hodině jde ŠD až ve 12.50 hodin. !!!
  • Žák navštěvující ŠD, ale má v Zápisním lístku uveden den, kdy do ŠD nechodí, odchází na oběd v dřívějším čase s asistentkou.
  • Každý žák dostal lístek s rozpisem časů obědů na jednotlivé dny.

—————

28.08.2020 08:50

Jak kontaktovat vychovatelku po dobu omezení vstupu rodičů do školy.

Telefonické konzultační hodiny:

Každý den na telefonním čísle ŠD: 739 720 593

dopoledne: 8.00 - 11.00 hod.

odpoledne: 15.30 - 16.30 hod.

Mimo konzultační hodiny používejte toto tel. číslo pouze v nejnutnějších případech.

 

—————

26.08.2020 20:21

Změny v provozu ŠD vzhledem k současné situaci covid-19

Provoz ŠD bude zajištěn tak, aby docházelo k co nejmenšímu spojování - slučování žáků a oddělení.

V rámci ŠD nebude zájmová činnost - kroužky, tak jako dosud. Zájmová činnost bude obsažena v rámci činnosti jednotlivých oddělení.

Ranní ŠD bude probíhat ve dvou odděleních (přízemí a 1. patro staré budovy).

Odpoledne se budou oddělení spojovat postupně.

Rodiče nemohou vstupovat do budovy. O tom, jak budete dítě ze ŠD vyzvedávat, vás budeme ještě informovat. V této situaci by nám pomohlo, kdyby žáci odcházeli ze ŠD sami, ve stanovený čas, dle zápisního lístku. Zvažte, zda je to u vašeho dítěte možné.

—————