Přijímací zkoušky 

Jednotné přijímací zkoušky 

  1. termín 13. 4. 2023
  2. termín 14. 4. 2023

pro víceletá gymnázia

  1. termín 17. 4. 2023
  2. termín 18. 4. 2023

 

Podrobné informace k JPZ

Střední škola musí nejpozději do 30. 4. 2023 vyhlásit výsledky přijímacího řízení. Od data zveřejnění je 10denní lhůta pro podání zápisového lístku na vybranou střední školu, kde žák přijímacím řízením úspěšně prošel. 

U oborů zakončených výučním listem může být toto datum dříve. Uchazeči si hlídají sami výsledky na webových stránkách školy. 

 

Vyplnění přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Vyplnění přihlášky na SŠ

Vyplnění zápisového lístku

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

             

  

Kariérový poradce

     

Kariérový poradce:

  • Vede kolegy a žáky pomocí širokého spektra aktivit zaměřených na rozvoj osobnosti, rozvoj vlastních dovedností a kompetencí k řízení vlastní kariéry.
  • Poskytuje žákům a jejich rodičům informace pro volbu vzdělávací dráhy v celoživotní perspektivě.