Metodik prevence

Metodik prevence:

  • Stará se o žáky naší školy v oblasti prevence záškoláctví, závislosti, násilí, zneužívání, rasismu a dalšího chování, které by nejen do školy patřit nemělo.
  • Koordinuje činnosti, které vedou k posilování pozitivního sociálního klimatu a minimalizaci negativních jevů (práce s žáky i učiteli, komunikace s organizacemi poskytujícími preventivní programy a s dalšími odbornými pracovišti).
  • Pracuje se třídami i s jednotlivci, kteří potřebují pomoci s přizpůsobením se, ve vztazích nebo v rizikovém chování.