Speciální pedagog

Speciální pedagog:

  • Podílí se na vytváření programu poskytujícího podpůrná opatření pro žáky ve výuce i nad rámec vyučování.
  • Zabývá se včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření.
  • S kolegy vytváří a realizuje strategie a postupy vedoucí k odstranění či zmírnění výukových obtíží žáků.