Spolek rodičů při ZŠ

Příspěvěk do Spolku rodičů byl stanoven ve výši 200,- Kč na žáka. Pro dalšího sourozence činí příspěvek 100,- Kč. 

Prosíme o zaplacení do konce září nového školního roku. 

Příspěvek zaplatí nejstarší ze sourozenců za všechny sourozence dohromady.
Pro dva sourozence činí tedy příspěvek 300, - Kč a pro tři 400,- Kč. 

 

Číslo bankovního účtu: 3645431389/0800

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno a příjmení dítěte (dětí) a třídu.