Zápis do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21.
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21
 
na Základní škole, Jičín, Poděbradova18 proběhne v termínu
 
15. – 30. dubna 2020
 
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
 
Zápis připravujeme, bližší informace najdete již brzo
na našich webových stránkách.
 
Děkujeme                                                            Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy