Co škola nabízí

Nechte se provést školou s Majdou a Nelčou naší školou.

 
Trojka je škola pro všechny
 
Nabízíme přátelské a otevřené prostředí
 
Umožňujeme žákům vzdělávat se podle individuálních schopností a možností
 
Využíváme moderní vyučovací metody
 
Klademe důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na rozvoj informační a digitální gramotnosti, polytechniky, na propojení přírodních věd s digitálními technologiemi
 
Podporujeme výuku etické výchovy
 
Angličtinu učíme již od 2. ročníku
 
Podporujeme projektové vyučování
 
Máme školní parlament složen z žáků školy
 
Spolupracujeme s rodiči
 
Provoz školní družiny s širokou nabídkou kroužků je zajištěn od 6,15 do 16,30 hodin
 
Nabízíme moderní školu, školní dvůr se "zelenou učebnou", relaxační místnost pro individuální výuku, na chodbách odpočinkové zóny se čtenářskými koutky, školní žákovskou knihovnu, tělocvičnu s venkovními sportovišti       
 • Trojka je škola pro všechny

 • Nabízíme přátelské a otevřené prostředí

 • Umožňujeme žákům vzdělávat se podle individuálních schopností a možností

 • Využíváme moderní vyučovací metody

 • Klademe důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na rozvoj informační a digitální gramotnosti, polytechniky, na propojení přírodních věd s digitálními technologiemi

 • Podporujeme výuku etické výchovy

 • Angličtinu učíme již od 2. ročníku

 • Podporujeme projektové vyučování

 • Máme školní parlament složen z žáků školy

 • Spolupracujeme s rodiči

 • Provoz školní družiny s širokou nabídkou kroužků je zajištěn od 6,15 do 16,30 hodin

 • Nabízíme moderní školu, školní dvůr se "zelenou učebnou", relaxační místnost pro individuální výuku, na chodbách odpočinkové zóny se čtenářskými koutky, školní žákovskou knihovnu, tělocvičnu s venkovními sportovišti