ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18


Vážení rodiče,
informuji, že v pátek 29. září 2023 vyhlašuji podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
z provozních a organizačních důvodů pro žáky Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 ředitelské volno.

Provoz školy, školní družiny a jídelny bude přerušen.

                                                                                              Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy
PROJEKTY

Účastníme se celé řady projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj


Evropská unie


Ovoce a zelenina do škol


Královéhradecký kraj


ikap

Implementace kariérového poradenství

Icelan Liechtenstein Norway grants

Projekt duševního zdraví


EHP

Klíčové aktivity

Zvyšování digitálních kompetencí


Zvýšení a zlepšení výuky


Šablony II


Šablony III