ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18


Beseda na téma "Jak připravit a podpořit budoucího prvňáčka"

Společně si nastíníme, jak i běžné domácí a venkovní činnosti mají obrovský vliv na připravenost dětí
na první třídu. Jak doma můžeme dítěti pomoc, aby hladce zvládlo start ve škole
a zažívalo v první třídě radost a úspěch. 
PROJEKTY

Účastníme se celé řady projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj


Královéhradecký kraj


Evropská unie


ikap

Implementace kariérového poradenství

Icelan Liechtenstein Norway grants

Projekt duševního zdraví


EHP

Klíčové aktivity

Zvyšování digitálních kompetencí


Bobřík informatiky

zlepšování kvality informatického myšlení


Šablony I


Šablony II


Šablony III


Zvýšení a zlepšení výuky


Ovoce a zelenina do škol