Spolek rodičů

Do Spolku rodičů byl stanoven ve výši 200 Kč na žáka.
Pro dalšího sourozence činí příspěvek 100 .
Prosíme o zaplacení do konce září nového školního roku.
Příspěvek zaplatí nejstarší ze sourozenců za všechny sourozence dohromady.
Pro dva sourozence činí tedy příspěvek 300 Kč a pro tři 400 Kč.

Číslo bankovního účtu: 3645431389/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte (dětí) a třídu.