Speciální pedagog

Mgr. Hana Folprechtová

  • podílí se na vytváření programu poskytujícího podpůrná opatření pro žáky ve výuce i nad rámec  vyučování
  • zabývá se včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření
  • s kolegy vytváří a realizuje strategie a postupy vedoucí k odstranění či zmírnění výukových obtíží žáků