Podatelna

ID datové schránky: 45nmm5m


Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě a datových zpráv na přenosných technických nosičích:

Podatelna:
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Poděbradova 18
506 01 Jičín

Úřední hodiny podatelny:
Po 7:00 - 15:00
Út 7:00 - 15:00
St 7:00 - 15:00
Čt 7:00 - 15:00
Pá 7:00 - 15:00

Elektronická adresa podatelny: skola@3zs.jicin.cz

Další možnosti elektronické komunikace: stalova@3zs.jicin.cz

Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě internet:
pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy

Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS:
pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy

Přehled přijímaných technických nosičů:
CD, DVD, USB Flash Memory Drive

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu:
Dokument, který je neúplný či poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatel, bude dále zpracováván takto: podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.