Školní družina

tel.: +420 739 720 593

   
Dokumenty školní družiny ve formátu PDF ke stažení zde:

           Vnitřní řád školní družiny

ŠVP školní družiny

Vzor omluvenky

Směrnice o výši úplaty

 Základní informace o školní družině

Zápisní lístek2018-2019

 

ZÁŘÍ v naší ŠD:             Naše škola, naše družina

 

  • Lidé a prostory ve škole - pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje (učitelé a ostatní zaměstnanci), orientace v budově školy
  • Já a moji kamarádi - navázání přátelských vztahů pomocí společných her
  • Cesta do školy - povídání o cestě do školy a cestě domů, základy bezpečnosti při vycházkách, orientace v okolí školy, zvládání základních dopravních situací
  • Sebeobsluha -  pravidla stolování, zásady zdravé výživy a hygieny
  • Účast na akcích JMP
  • Tematické tvoření - pohádkové bytosti (JMP), využití podzimních plodů, malujeme kamaráda, dopravní prostředky a situace                                                          
  • Environmentální výchova „Měsíc plodů a hojnosti“

Pozorování změn v přírodě, zabarvování listů, dozrávání ovoce, sklizeň a sběr plodů. Život v lese, myslivost, houfování ptáků a příprava živočichů na zimu

 

 

 

 


 

 

 


 

  


Kroužky

Pohybové hry pro chlapce

Pohybové hry pro chlapce
Pohybové hry - chlapci  (nebo zdatnější dívky) jsou každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin. Míčové hry, kolektivní hry, hry v družstvech, rozvoj atletických dovedností ..... a hlavně pohyb v tělocvičně a na hřišti.                    ...

—————

Pohybové hry pro dívky

Pohybové hry pro dívky
 ( a mladší žáky ) jsou v  úterý od 15:00 do 16:00 hodin. Pohybové hry pro děti, co chtějí sportovat, jsou dobrým nápadem, jak aktivně trávit volný čas. Sportovní kroužek je zaměřený na radost z pohybu, posílení zdraví a rozvoj pohybové zdatnosti formou kolektivních her. Vedoucím...

—————

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek se bude konat každý čtvrtek od 14:45 do 16:00 hodin.  Rádi zde uvítáme malé malíře, kteří budou prohlubovat své malířské dovednosti a užívat si radost ze svého díla. Kroužek povede vych. Soňa Svobodová.

—————

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek bude probíhat každé  pondělí od 14:45 do 16:00 hodin. Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti, které mají chuť objevovat přírodu všemi smysly. „Malí“ výzkumníci si zde vyzkouší pozorování a určování rostlin i zvířat, nejrůznější experimenty s přírodou včetně práce...

—————

Angličtina

Angličtina
Angličtina hrou Kroužek bude probíhat každou středu od 14:45  do 15:30 hod. Děti se zde seznámí s angličtinou hravou formou.   Tento kroužek povede Mgr. Marta Lazurková.  

—————

Zpívání

Zpívání
Tento kroužek se bude konat každé pondělí  od 14:30 do 15:15 hod.  Zpíváte rádi? Tak jste určitě vítáni na tomto kroužku. Stačí mít jen chuť do zpěvu a touhu učit se novým písním. Zazpíváte si za doprovodu kytary a založíte si svůj vlastní zpěvníček.  Kroužek povede vych. Martina...

—————

Kroužek "Šikulové"

Kroužek "Šikulové"
Šikulové  je kroužek tvořivých ručiček se koná každou středu od 14:45 do 16:30 hod. Šikovné ručičky honem sem! Vyrobíme si originální dárky, dekorace, ozdoby a načerpáme nápady i návody pro všelijaké tvořeníčko. Vedoucím kroužku je vych. Jana Herbrychová.    

—————