ŠKOLNÍ DRUŽINA

    +420 739 720 593Zaměstnanci školní družiny 

Martina Jedličková

Vedoucí vychovatelka

2. oddělení

Konzultační hodinypondělí 7:45 - 11:00

Jana Herbrychová

Vychovatelka


1. oddělení

Soňa Svobodová

Vychovatelka


3. oddělení

Zuzana Šulcová

Vychovatelka


4. oddělení