Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Martin Hlava

zaměstnanec Města Jičín zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18

Email: poverenec@mujicin.cz

Telefon: +420 493 545 110               
               +420 737 269 884