Školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Paulusová

  • stará se o žáky naší školy v oblasti prevence záškoláctví, závislosti, násilí, zneužívání, rasismu a dalšího chování, které by nejen do školy patřit nemělo
  • koordinuje činnosti, které vedou k posilování pozitivního sociálního klimatu a minimalizaci negativních jevů (práce s žáky i učiteli, komunikace s organizacemi poskytujícími preventivní programy a s dalšími odbornými pracovišti)
  • pracuje se třídami i s jednotlivci, kteří potřebují pomoci s přizpůsobením se ve vztazích nebo v rizikovém chování