Třídní schůzky ve školním roce 2021-2022

 

Předpokládané termíny:

 

11. 11. 2021

28. 4. 2022

 

Bližší informace a změny v termínech Vám zašle vždy třídní učitel přes Bakaláře.