Třídní schůzky

16. 4. 2024

TRIÁDY s třídními učiteli
Setkání žák-rodič-učitel na 1. a 2. stupni


21. 11. 2023

TRIÁDY s třídními učiteli
1.-4. třídy 20. 11.-24. 11. 2023
5. třídy 15. 11.-23. 11. 2023

KONZULTACE s vyučujícími dle potřeby
6.-9.třídy 21. 11. 2023 od 16:00-18:00


19. 9. 2023

15:30 I. stupeň
16:00 II. stupeň